Події

Нарешті !...

Верховна Рада ратифікувала Київський протокол до Оргуської Конвенції, який зобов’язує Україну створити систему моніторингу забруднення довкілля європейського зразка.

Відповідний закон був ухвалений 3 лютого.

Згідно положень Оргуської Конвенції та нині ратифікованого Київського протоколу до неї, інформація про стан довкілля та джерел викидів має доноситися до суспільства.

Підписавши Київський протокол у 2003 році, Україна зобов’язалася впровадити загальнодержавну публічну електронну систему кадастрів викидів забруднюючих речовин та згодом приєднатися до європейської системи E-PRTR. Проте ратифікували протокол лише тепер.

Експерти Національного екологічного центру України вважають це рішення Верховної Ради правильним і неохідним з огляду на європейські прагнення та міжнародні зобов’язання України.

«Ратификація Київського протоколу – це вагомий крок, що наближує нас до Європейських норм в сфері захисту довкілля і лягає в русло виконання міжнародних зобов’язань України, – коментує Олег Савицький, експерт Національного екологічного центру України. – Відкритий реєстр допоможе звичайним українцям відстежувати викиди від підприємств, що забруднюють довкілля в їхніх регіонах. Тоді українці зможуть вимагати обмеження цих викидів до гранично допустимих”.

Експерт додає, що, згідно умов договору про приєднання до Енергетичного Співтовариства в рамках імплементації Директиви про промислові викиди 2010/75/EU, з 2018 року уряд України також має подавати дані щодо викидів забруднюючих речовин від великих спалюючих установок (ТЕС, ТЕЦ, великі котельні) в Секретаріат Енергетичного Співтовариства. Тому створення реєстру викидів забруднюючих речовин від об’єктів теплової енергетики є нагальним завданням уряду.

Закон України "Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів" переданий на підпис Президенту України.

Поширити інформацію