Події / Події організації

Позиція ЕГО «Зелений Світ» щодо проекту спорудження малої ГЕС на річці Серет у межах міста Чорткова

21.07.2015

10 липня у Чортківській міській раді відбулися громадські слухання за проектом спорудження малої ГЕС (МГЕС) на річці Серет у межах міста, по вулиці Білецькій.

Ініціатором та інвестором проекту ТЗОВ "Генеруюча компанія "Енергоперспектива" (м. Камянець-Подільський, вул. Пушкінська, 19). Нещодавно ТЗОВ придбало у приватну власність аварійні гідроспоруди колишнього гідромлина і греблі (вул. Білецька) і на їхній основі планує будівництво МГЕС з проектним підйомом рівня близько 1 метра та створенням штучної водойми у верхньому б’єфі. Розробником проекту є Національний університет водного господарства у м. Рівне.

ЕГО «Зелений Світ» загалом вітає розвиток малої енергетики із використанням поновлюваних джерел енергії: сонця, вітру, води, термальної енергії надр, біомаси - у вигляді відходів сільського, комунального та лісового господарства. Саме такі джерела повинні у майбутньому поповнити дефіцит мобільних генеруючи потужностей, зменшити залежність від екологічно шкідливих джерел енергії із використанням викопного палива, зміцнити енергетичну безпеку країни та сприяти економічному становленню місцевих громад.

В той же час ми вважаємо, що розвиток малої гідроенергетики у краї повинен відбуватися на принципах мінімізації екологічної шкоди та участі громадськості у прийнятті рішень, що впливають на стан природного довкілля.

З огляду на це звертаємо увагу інвесторів та громадськості краю, що більшість річок краю вже впродовж багатьох років є надмірно зарегульованими шляхом створення на них каскадів штучних водойм, зокрема: Серет, Збруч, Нічлава, Тупа. Створення гребель і штучних водойм на річках супроводжується низкою негативних для довкілля наслідків внаслідок фрагментації річкових екосистем, порушення водного та твердого стоку. Це згубно відбивається на екологічному станові річок: зменшується біологічне різноманіття, водність річок, втрачається їхня спроможність до самоочищення.

У середній та нижній течії Серету у даний час вже діють чотири МГЕС: Янівська, Скородинська, Більче-Золотецька та Касперівська. Найбільш екологічно дружньою серед них може вважатися Янівська, збудована ще у міжвоєнний період – завдяки тому, що при її спорудженні не було повністю перекрито річкове русло і не створювалася штучна водойма. Усі інші МГЕС, споруджені на Сереті за радянськими проектами, продемонстрували постійне наростання негативних екологічних наслідків.

З огляду на це ЕГО «Зелений Світ» пропонує органам влади оперативно визначити та закріпити найбільш цінні у природоохоронному сенсі ділянки річок краю, на яких будівництво ГЕС було б надалі неможливе.

Звертаємо увагу на те, що згідно національного законодавства усі без виключення ГЕС вважаються екологічно небезпечними об’єктами , стосовно яких обов’язковим є проведення державної екологічної експертизи та передбачено участь громадськості у прийнятті органами влади відповідних рішень.

ЕГО «Зелений Світ» може підтримати проект спорудження МГЕС у Чорткові при дотриманні умов, котрі забезпечать мінімум техногенного втручання у стан річкової екосистеми та гарантії участі громадськості у прийнятті владних рішень.

Серед можливих проектних рішень пропонуємо розглянути такі: відмову від створення ГЕС греблевого типу із повним перекриттям річкового русла, відповідно – відмову від створення штучної водойми та частковий демонтаж старих гідротехнічних споруд з кардинальним зменшенням висоти перепаду рівнів води, застосування екологічно дружніх типів турбін з малою швидкістю обертання (наприклад – «шнекової» моделі), створення умов для переходу риби через гідротехнічні споруди.

ЕГО «Зелений Світ» також вважає за доцільне передачу інвестору у тимчасове користування вільної земельної ділянки у прибережній захисній зоні Серету вище та нижче МГЕС – для проведення на ній заходів із благоустрою та повернення річкової долини до природного стану.

Ми змушені з прикрістю констатувати, що Чортківською міською радою при проведенні 10 липня 2015 року громадських слухань за проектом спорудження МГЕС було порушено норми національного законодавства щодо участі громадськості у прийнятті рішень з питань довкілля та положення «Статуту територіальної громади міста Чорткова» щодо процедури проведення громадських слухань. Повідомлення про громадські слухання не було заздалегідь розміщено міською радою у офіційних місцевих засобах масового розголосу, громадськості міста не було надано можливість своєчасно ознайомитися з проектною документацією.

Природно, за таких умов значна кількість мешканців міста не могла взяти участь у слухання. Відтак рішення, «прийняті» на них, не можна вважати свідомими та виваженими, а самі слухання – легітимними.

ЕГО «Зелений Світ» пропонує державним органам при прийнятті наступних рішень щодо проекту спорудження малої МГЕС на Сереті врахувати наведені вище аргументи та провести повторні громадські слухання.

ЕГО «Зелений Світ» пропонує власникам ТЗОВ «Генеруюча компанія «Енергоперспектива» у процесі розробки та реалізації згаданого проекту забезпечити вільний доступ до інформації про його вплив на довкілля, а також - належний формат участі громадськості у прийнятті рішень.

 

Ухвалено рішенням Колегії ЕГО «Зелений Світ» 20 липня 2015 року

Поширити інформацію