Партнери

Українська кліматична мережа

Українська кліматична мережа (колишня назва - Робоча група НУО України з питань зміни клімату, надалі УКМ) – асоціація громадських організацій, що співпрацюють з метою реалізації права громадян на життя в безпечному навколишньому середовищі у зв’язку із загрозою глобальної зміни клімату.

Мета УКМ - сприяння збереженню клімату на планеті через освіту населення і участь у виробленні і реалізації кліматоохоронної політики України.

Для досягнення своєї мети УКМ вирішує наступні завдання:

- збір, обробку і розповсюдження інформації про зміну клімату і пов’язаних з цим екологічних, економічних, технологічних, соціальних, політичних і інших проблем;
- сприяє науковим дослідженням з питань зміни клімату;
- бере участь в розробці законодавчих і інших нормативних актів України з питань зміни клімату;
- консолідує зусилля неурядових організацій, що працюють в області зміни клімату;
- залучає широкі верстви суспільства, у тому числі засоби масової інформації в інформаційно-просвітницьку роботу з питань зміни клімату, активізацію участі громадськості в процесі розробки і реалізації державної політики стійкого розвитку;
- організовує громадський контроль щодо використання засобів міжнародної фінансової допомоги Україні, що надається, для вирішення питань пов’язаних із зміною клімату і виконанням вимог міжнародних кліматоохоронних конвенцій і інших рішень;
- бере участь у міжнародній співпраці з питань зміни клімату;
- випускає інформаційні видання (книги, брошури, буклети, бюлетені тощо) для розкриття теми зміни клімату і інформування громадськості і державних інстанцій про діяльність РГ ПЗК.

Робочу групу НУО України з питань зміни клімату створено 24 березня 2004 року представниками 17 українських екологічних НУО. Робоча Група створюється як форум організацій, які працюють над проблемами, пов’язаними зі зміною клімату та впливом діяльності людини на цей процес.
Членами групи є громадські організації: “Голос Природи” (м. Дніпродзержинськ), Національний Екологічний Центр України (м. Київ), Еколого-культурний центр “Бахмат” (м. Артемівськ), УЕА “Зелений Світ” (м. Київ), Благодійний Інформаційний центр “Зелене Дось’є” (м. Київ), “Альянс за збереження енергії” (м. Київ), Хмельницьке обласне товариство природи, ММГО “Екоклуб” (м. Рівне), “Енергія майбутнього століття” (м. Київ), “Зелений Рух Донбасу” (м. Горлівка), ХМГО “ЕкоПраво-Харків”, МБФ “Екологія. Право. Людина” (м. Львів), Бюро екологічних розслідувань (м. Львів), ГО “Наш дім” (м. Івано-Франківськ), ЕГО “Зелений Світ” (м. Чортків) та інші.

Більш докладну інформацію про діяльність УКМ можна отримати, проглянувши ЇЇ веб-сайт:
[www.climategroup.org.ua]

Пропозиції та коментарі до документу „Про участь України у роботі ХІІІ-ї Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату та ІІІ-ї зустрічі Сторін Кіотського Протоколу” можна завантажити [тут]

Громадські природоохоронні організації критикують заяву України на міжнародних переговорах ООН зі зміни клімату. [докладніше]

Поширити інформацію