Про нас / Наші публікації

За дружню до Природи енергетику

23.12.2019

Брошура містить інформацію про сучасний стан, перспективи та перешкоди для розвитку енергетики на основі відновлюваних джерел енергії в Івано-Франківській і Тернопільській областях, а також про конкретні проекти, реалізовані у цій сфери останнім часом. В окремому розділі подано критерії, яким мають відповідати об’єкти ВДЕ для того щоб вважатися сталим методом виробництва енергії. Адже вони повинні не лише приносити прибуток власникам, але й користь місцевим громадам. Важливо, що вони також не повинні загрожувати природному довкіллю.

Свідомий вибір "зеленої енергетики", як пріоритетного сектора розвитку краю, базується на тому, що відновлювані джерела енергії: невичерпні, з екологічної точки зору більш дружні, їхнє використання не спричинює зміну клімату. Натомість вони зменшують потребу у видобутку або імпорті викопних енергоносіїв, а отже сприяють енергетичній незалежності країни та розвиткові економіки на місцях. Для досліджуваного регіону це особливо актуально, оскільки йдеться про додаткові можливості підвищення його конкурентоспроможності у масштабах країни, збереження його природної спадщини та туристично-рекреаційної привабливості. Виключно важливою для обох областей також є мета економічного оздоровлення сільських територій.

Видання здійснено ЕГО "Зелений Світ" у рамках інформаційної кампанії з популяризації дружньої до Природи енергетики на основі відновлюваних джерел енергії. Кампанію проводить група громадських природоохоронних організацій, об’єднаних в "Українській кліматичній мережі".

Згадана кампанія координувалася Центром екологічних ініціатив “Екодія” (https://ecoaction.org.ua/) та підтримувалася у рамках Міжнародної кліматичної ініціативи (МКІ) Федеральним міністерством Німеччини з питань довкілля, охорони природи і ядерної безпеки (BMU). Зміст публікації відображує винятково думки авторів і не відображує офіційну позицію Федерального міністерства Німеччини з питань довкілля, охорони природи і ядерної безпеки (BMU).

Загальна редакція О. Степаненко. Верстка та дизайн: А. Степаненко, О. Гуска. Перекладач А. Степаненко. Коректор Н. Пасічник

Завантажити брошуру у вигляді PDF-файлу можна за цим посиланням

Брошура .pdf


Поширити інформацію