Про нас / Звіти

Звіт про виконану роботу по проекту «Реалізація права на доступ до екологічної інформації»

28.12.2007

1. Інформація про регіональних партнерів, що брали участь у реалізації проекту.

У рамках проекту було створено робочу групу з 16-і учасників українських НДО, що представляли більшість областей України у процесі здійснення моніторингу дотримання права на доступ до екологічної інформації:

• Всеукраїнська екологічна громадська організація “МАМА-86” (ВЕГО “МАМА-86”, м. Київ), моніторинг органів влади національного рівня, м. Києва та Київської області;

• Національний екологічний центр України (НЕЦУ, м. Київ), моніторинг органів влади національного рівня, м. Києва , Київської та Черкаської області;

• Кримська Республіканська Асоціація „Екологія і світ” (КРА „Екологія і світ”, м Сімферополь), моніторинг органів влади Автономної республіки Крим, м. Севастополя.

• Міська молодіжна громадська організація “Екоклуб” (ММГО “Екоклуб”, м. Рівне), органи влади Рівненської та Хмельницької областей.

• Екологічна група „Печеніги” (м. Харків), органи влади Харківської та Сумської областей.

• Яремчанська міська екологічна громадська організація „МАМА-86-Яремче” (м. Яремче), органи влади Івано-Франківської області.

• Нікопольське відділення Міжнародного фонду Дніпра (м. Нікополь), органи влади Дніпропетровської та Херсонської областей.

• Сєверодонецька міська екологічна асоціація „Зелений світ” (СМЕА „Зелений світ”), органи влади Луганської області.

• Спілка „Громадянський дозор” (м. Нікополь), органи влади Дніпропетровської та Запорізької областей.

• Міська молодіжна громадська організація „МАРТ” (ММГО „МАРТ” м. Чернігів), органи влади Чернігівської та Житомирської областей.

• Криворізьке міське об'єднання Всеукраїнського товариства „Просвіта” імені Тараса Шевченка, органи влади національного рівня.

• Західноукраїнський благодійний фонд екологічної та туристично-просвітницької інформації „ВЕТІ” (м. Львів), органи влади Львівської та Закарпатської областей.

• Асоціація дитячих екологічних організацій „Легіони Землі” (АДЕО „Легіони Землі”, м. Львів), органи влади Львівської та Волинської областей.

• Еколого-культурний центр „Бахмат” ( ЕКЦ „Бахмат”), органи влади Донецької області.

• Татарбунарська районна громадська екологічна організація “Відродження” (м. Татарбунари), органи влади Одеської області.


Координуюча організація, ЕГО „Зелений Світ”, проводитиме моніторинг у Тернопільській та Чернівецькій областях.

Крім того, включено до складу робочої групи проекту в якості радників на громадських засадах та без укладення Угод з відповідними організаціями:

• Оленюка Андрія Анатолійовича, «Гельсінська ініціатива–ХХІ»;

• Федоринчика Сергія Михайловича, інформаційний центр УЕА «Зелений Світ;

• Нестеренко Оксану В’ячеславівну, Харківська правозахисна група.


2. Проблема, на розв‘язання якої спрямовано проект.

Проект спрямовано на моніторинг стану дотримання в Україні конституційного права громадян на інформацію про стан довкілля. Як відомо, принципи та основну процедуру реалізації громадянами права на екологічну інформацію визначено міжнародною конвенцією „Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” (Оргуська конвенція). Діяльність, спрямовану на виконання положень Конституції, законів України та Оргуської конвенції, розцінюють, як важливу складову у процесі встановлення режиму прозорості дій влади та покращення якості прийнятих нею рішень, як ефективний чинник загальної демократизації суспільства та захисту права на безпечне довкілля.

Хоча від моменту ратифікації Україною Оргуської конвенції минуло біль ніж 8 років, на підставі багатьох фактів можна зробити висновок, що норми конвенції належним чином не виконуються. Зокрема, стан дотримання права громадян на доступ до екологічної інформації в Україні не можна вважати задовільним. Нечисленні Закони та підзаконні акти, прийняті в Україні на виконання положень Оргуської конвенції, насправді зменшують можливості громадян у реалізації конституційного права на отримання екологічної інформації. Та навіть ці нормативні акти не виконуються належним чином. Надто млявим та непослідовним видається в останні роки процес розробки новацій законодавства, спрямованих на імплементацію положень Оргуської конвенції в контексті доступу до екологічної інформації, наприклад, нового проекту Закону України «Про інформацію».

Сферу органів владних повноважень, відповідальних за забезпечення права на отримання екологічної інформації, в Україні штучно звужено рамками Мінприроди та його обласних управлінь. Державні структури та інституції, які за своїм призначенням покликані сприяти реалізації прав людини, приміром, Секретаріат Уповноваженого Верхової Ради України з прав людини, демонструють приклади бездіяльності у справі захисту екологічних прав громадян.

Моніторинг загальнодоступних державних друкованих та електронних ЗМІ свідчить про те, що тематика охорони довкілля у них не є пріоритетною. Практично в усіх регіонах України відсутні офіційні друковані, електронні засоби екологічного інформування. Досі не створено «мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем», що було передбачено постановами Верховної Ради України та Уряду у 2005 році.

Усі ці явища є чинниками порушення конституційного права громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля.


3. Контекст проекту.

Протягом 2006 року ЕГО “Зелений Світ” координував діяльність групи НДО з моніторингу дотримання в Україні екологічних прав. Відповідний проект, підтриманий Фондом сприяння демократії Посольства США в Україні, тривав 7 місяців. В процесі реалізації цього проекту було створено робочу групу з числа представників українських природоохоронних НДО.

За результатами проекту видано моніторингову доповідь "Дотримання екологічних прав. Україна - 2006 рік”. Друковану версію моніторингової доповіді видано накладом 1 тис. примірників та безкоштовно поширено у середовищі українських НДО, у бібліотеках, навчальних закладах тощо. Частину накладу розповсюджено серед учасників Громадянської Асамблеї України, зібрання учасників якої відбулося 24 липня 2007 року в Українському Домі.

Це видання є спробою громадської оцінки стану дотримання екологічних прав в Україні протягом 2006 року. За форматом воно виходить за межі традиційної моніторингової доповіді. Його зміст відображує погляди групи лідерів громадських екологічних організацій України на проблематику прав людини, екологічної етики, відповідальності за збереження природної спадщини, стан дотримання природоохоронного законодавства та захисту екологічних прав громадян. У моніторинговій доповіді зроблено акцент на найбільш резонансних подіях та проектах, що зачіпають екологічні права, а також на проблематиці наслідків Чорнобильської катастрофи, 20-ми роковинами якої позначено 2006 рік.

Співавторами доповіді є : Юрій Бабінін (Спілка "Громадянський дозор", м. Нікополь), Ганна Голубовська-Онісімова (ВЕГО “МАМА-86”, м. Київ), Андрій Мартинюк (ММГО “Екоклуб”, м. Рівне), Геннадій Марушевський, Віктор Мельничук, Ярослав Мовчан, Ігор Сіренко та Сергій Таращук (Національний екоцентр України, м. Київ), Ольга Мелень (МБО “Екологія.Право.Людина”, м. Львів), Андрій Оленюк (“Гельсінська ініціатива-ХХ”, м. Чортків), Олександр Степаненко (ЕГО “Зелений Світ”, м. Чортків), Сергій Федоринчик (Інформаційний центр УЕА “Зелений світ”, м. Київ), Сергій Шапаренко (Екологічна група “Печеніги”, м. Харків). Загальна редакція доповіді виконана Олександром Степаненко.

Але сфера моніторингу дотримання екологічних прав загалом є надто широкою. Відтак було б доцільно, аби робочі групи громадських організацій, що проводять моніторингову діяльність, зосереджувалися на вужчому спектрі питань, приміром, на праві на безпечне довкілля, або на процесуальних правах громадськості з питань довкілля. Приміром, МБО “Екологія-право-людина” (ЕПЛ) у 2005 – 2006 роках виконувало проект дослідження дотримання права на екологічну інформацію, сфера якого охоплювала 5 областей Західної України. Протягом 2006 року організація підготувала та надіслала біля 150 запитів про отримання інформації, які стосувалися в основному тих справ, які велися юристами ЕПЛ.

Мережевий проект моніторингу дотримання права на екологічну інформацію, який працює на національному рівні, а також у більшості областей України та АРК, виконується громадськими організаціями вперше.

Проект „Реалізація права на доступ до екологічної інформації дозволив зробити обгрунтовані висновки стосовно незадовільного стану доступу до інформації про стан довкілля. Реалізація кампанії громадянського впливу на органи владних повноважень має за мету створити прецеденти захисту права доступу до екологічної інформації.

4. Стан реалізації проекту

Заходи:

• створення робочої моніторингової групи з 16 громадських організацій, погодження обсягу роботи (січень – лютий 2007 року);

• підписання угод та договорів з регіональними представниками моніторингової групи (січень – лютий 2007 року);

• підписання договорів на послуги сторонніх організацій та осіб у виконанні проекту (січень – лютий 2007 року);

• створення електронної інтернет-розсилки dostup@googlegroups.com для моніторингової групи громадських організацій, інших зацікавлених НДО та осіб (січень 2007 року). У даний час на розсилку

підписано 44 електронні адреси, через неї пройшло більше 200 повідомлень. Крім того, значна частина кореспонденції розсилається на вужчий список розсилки, безпосереднім виконавцям проекту. У розсилці наводилися приклади порушень права доступу до інформації за результатами кампанії запитів та моніторингу джерел екологічного інформування, аналізувалися причини таких порушень, обговорювалися плани узгоджених дій робочої групи щодо реагуванні на такі порушення. Переконані, що електронну розсилку dostup@googlegroups.com бажано підтримувати і після закінчення проекту.

• розробка текстів публікацій про початок реалізації проекту (лютий - квітень 2007 року);

• розміщення публікацій про хід виконання проекту у регіональних ЗМІ та на інтернет-сторінках партнерських організацій (лютий – грудень 2007 року);

• перерахування коштів за угодами з регіональним представникам проекту (перший транш коштів: лютий – травень 2007 року, другий транш: вересень 2007 року);

• підготовка та друк інформаційно-методичного посібника для навчального семінару
"Доступ до екологічної інформації в Україні. Теорія та практика" (лютий – березень 2007 року);

• проведення одноденного семінару “Реалізація права на доступ до екологічної інформації. Теорія і практика” для 20 учасників із залученням представників робочої групи, а також - експертів у сфері екологічного права та адвоката (м. Запоріжжя, 31 березня 2007 року). Семінар проведено у партнерстві із Харківською правозахисною групою, Інформаційним центром Української Екологічної Асоціації “Зелений Світ”, Сєверодонецькою міською екологiчною асоцiацiєю "Зелений свiт" та “Зеленим Рухом Запоріжжя”. Доповіді на семінарі представили: Є. Захаров (ХПГ), С. Федоринчик (УЕА “Зелений Світ”), В. Якубенко (адвокат), О. Степаненко (ЕГО “Зелений Світ”).

Результати семінару:

- ознайомлення з існуючими можливостями та механізмами забезпечення доступу до екологічної інформації,

- особливості представництва інтересів у справах щодо доступу до інформації,

- отримання методичних рекомендацій щодо доступу до екологічної інформації

- узгоджений графік дій щодо надсилання інформаційних запитів та звернень, їх форма та зміст, органи, до яких будуть надсилатися запити,

- готовність учасників до реалізації проекту.

• Проводився моніторинг офіційних веб-порталів Уряду, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства охорони здоров’я України, Держкомітету ядерного регулювання, обласних адміністрацій та органів місцевого самоврядування різних регіонів України щодо активного інформування громадян про стан довкілля. З’ясовано, що у абсолютній більшості випадків інформація про стан довкілля не оприлюднюється на офіційних веб-порталах обласних адміністрацій. У жодному випадку в структурі веб-порталу не розроблено окремих розділів екологічного інформування.

• Створено власну веб-сторінку ЕГО “Зелений Світ”: www.greenworld.org.ua. На ній у розділі http://greenworld.org.ua/index.php?id=1189958124 розміщено Інформацію по проекту «Реалізація права на доступ до екологічної інформації»: пресс-реліз «Хто і чому стереже ключі від інформації?», Звернення з приводу змісту законопроекту “Про внесення змін до Закону України „Про інформацію”, статтю Виконання Оргуської конвенції Україною – реальність чи знову фарс? (27.06.07), робочу версію звіту про діяльність у проекті та ін. У розділі «Події» (http://greenworld.org.ua/index.php?r=a1b2) розміщено прес-реліз семінару "Реалізація права на доступ до екологічної інформації" (м. Запоріжжя, 31.03.07 року), повідомлення Доступ до інформації – перший крок до ефективної демократії , повідомлення про робочу зустріч за проектом у 6 - 7 жовтня у с. Язловець на Тернопільщині «Доступ до інформації: між владною безвідповідальністю та неспроможністю» (http://greenworld.org.ua/index.php?id=1192300245), прес-реліз про презентацію Інтернет-сторінки ЕГО “Зелений Світ” у чортківському Інтернет-центрі та ін.

• початок кампанії розсилання інформаційних запитів усіма регіональними партнерами (квітень – жовтень 2007 року).

За час виконання проекту робочою моніторинговою групою надіслано запити до:

- Кабінету Міністрів України (щодо виконання Постанови Верховної Ради України “Про інформування громадськості з питань, що стосуються довкілля”);

- Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (щодо виконання Постанови Верховної Ради України “Про інформування громадськості з питань, що стосуються довкілля”);

- обласних державних адміністрацій 20 областей України (щодо виконання Постанови Верховної Ради України “Про інформування громадськості з питань, що стосуються довкілля”);

- обласних рад 20 областей України (щодо виконання Постанови Верховної Ради України “Про інформування громадськості з питань, що стосуються довкілля”);

Верховної Ради України (щодо екологічних та медичних наслідків Чорнобильської катастрофи);

- Кабінету Міністрів України (щодо екологічних та медичних наслідків Чорнобильської катастрофи);

- Міністерства охорони здоров’я України (щодо екологічних та медичних наслідків Чорнобильської катастрофи);

управлінь охорони здоров’я 20 областей України (щодо екологічних та медичних наслідків Чорнобильської катастрофи);

- Генеральної прокуратури України (щодо нагляду за додержанням екологічних прав громадян та статистики кримінальних справ за злочинами проти довкілля);

прокуратур 20 областей України (щодо нагляду за додержанням екологічних прав громадян та статистики кримінальних справ за злочинами проти довкілля),

- Державних управлінь статистики окремих областей та Держкомстату України (щодо статистичних показників порушень екологічних прав громадян та статистики кримінальних справ за злочинами проти довкілля – у зв’язку з ненаданням інформації з даного питання органами прокуратури ),

- Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (щодо використання коштів національного Фонду охорони навколишнього природного середовища),

- Державних управлінь охорони навколишнього природного середовища у 20 областях України (щодо використання коштів обласних бюджетних Фондів охорони навколишнього природного середовища),

- обласних рад 20 областей України (щодо використання коштів обласних бюджетних Фондів охорони навколишнього природного середовища);

- Прем’єр Міністра України Януковича В. Ф. (про розроблення проекту Зведеного Національного звіту 2007 року щодо впровадження Оргуської конвенції в Україні)

- Міністра юстиції України Лавриновича О. В. (про участь Міністерства юстиції у процесі розроблення проекту Зведеного Національного звіту 2007 року щодо впровадження Оргуської конвенції в Україні);

- Міністра охорони навколишнього природного середовища України Джарти В. (про розроблення проекту Зведеного Національного звіту 2007 року щодо впровадження Оргуської конвенції в Україні);

- Державних управлінь охорони навколишнього природного середовища у 20 областях України (про розроблення проекту Зведеного Національного звіту 2007 року щодо впровадження Оргуської конвенції в Україні);

- Державних екологічних інспекцій у 20 областях України (про розроблення проекту Зведеного Національного звіту 2007 року щодо впровадження Оргуської конвенції в Україні);

- Міністру охорони навколишнього природного середовища України Джарти В. Г. (щодо доступу до інформації про діяльність у сфері екологічної експертизи);

- Державних управлінь охорони навколишнього природного середовища у 20 областях України (щодо доступу до інформації про діяльність у сфері екологічної експертизи).

За результатами кампанії можна вважати, що найбільш закритими в плані доступу до інформації є органи прокуратури, охорони здоров’я, місцевого самоврядування. Кабінет Міністрів України та обласні держадміністрації зазвичай переадресовують запити щодо надання екологічної інформації до Мінприроди та його структур у областях.

В рамках проекту «Реалізація права на доступ до екологічної інформації» було подано 4 адміністративних позови в зв’язку з відмовами надання екологічної інформації, або відсутністю реагування на запити. Відповідачами у згаданих адміністративних судових справах були органи Прокуратури, Управління охорони здоров’я, обласна держадміністрація.

Створено кілька прецедентів надсилання скарг до вищестоячих органів владних повноважень щодо ненадання екологічної інформації за запитами.

За результатами кампанії інформаційних запитів розроблено узагальнюючі аналітичні повідомлення, які планується надіслати для ознайомлення та реагування до вищих органів державної влади.

• розміщення публікацій про хід виконання проекту у регіональних ЗМІ та на інтернет-сторінках партнерських організацій (лютий – грудень 2007 року);

Прикладами можуть бути інформаційні повідомлення, розміщені на сайтах:

- ВЕГО “МАМА-86”: «31 березня у м. Запоріжжі відбувся семінар «Реалізація права на доступ до екологічної інформації. Теорія і практика» -

http://www.mama-86.org.ua/news/03042007.htm;

«Хто і чому стереже ключі від інформації?» -

http://www.mama-86.org.ua/news/10052007.htm;

«Виконання Оргуської конвенції Україною — реальність чи знову фарс? –

http://www.mama-86.org.ua/news/25072007.htm;

http://www.mama-86.org.ua/news/03042007.htm);

- Асоціації «Екологія і світ» («Экология и Мир»): «Ассоциация "Экология и Мир" начинает работу в совместном проекте по доступу к экологической информации - http://www.ekomir.crimea.ua/news/2007/04.10(3).shtml

16.07.2007 – «Выполнение Орхусской конвенции Украиной - реальность или опять фарс?» - http://www.ekomir.crimea.ua/news/news.shtml?y07m07

Доступ до iнформацiї - перший крок до ефективної демократії - http://www.ekomir.crimea.ua/news/2007/04.03(3).shtml;

- Харківської правозахисної групи: «Виконання Оргуської конвенції Україною – реальність чи знову фарс?» - http://www.khpg.org/index.php?id=1182953471,

та - http://www.khpg.org/index.php?id=1175772657),

- Харківського національного університету «Екологічна інформація – маємо право знати» (Оксана Нестеренко)-


http://www-rmn.univer.kharkov.ua/DLE/2007/10/13/httpkhpg.org.uaindexid1192041394.html


- ММГО “Екоклуб”створено спеціальну сторінку на власному сайті (http://www.ecoclub.ukrwest.net/zapiti.htm(http://www.ecoclub.ukrwest.net/zapiti.htm),

де серед інших інформаційних матеріалів по проекту оприлюднювалися текти запитів та відповідей на них.

У ході проекту здійснювався моніторинг ЗМІ регіонального та загальнонаціонального рівня. Моніторинг свідчить про те, що тематика охорони довкілля у більшості з них не є пріоритетною. Лише нечисленні ЗМІ підтримують сталі рубрики екологічної інформації. Практично в усіх регіонах України відсутні офіційні друковані, електронні засоби екологічного інформування. Лише деякі з видань національного рівня (приміром, “Дзеркало тижня”) постійно підтримують спеціальні рубрики екологічної інформації та розміщують матеріали досить високого фахового рівня. У друкованих та електронних ЗМІ практично відсутня адаптована для пересічного споживача екологічна та соціальна реклама, спрямована на розвиток культури економного ресурсо- та енергоспоживання, раціональне поводження з побутовими відходами, раціональний вибір продуктів споживання, а також – на виховання поваги до природи та навичок здорового способу життя.

Досі не створено «мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем», що було передбачено постановами Верховної Ради України та Уряду у 2005 році.

6 - 7 жовтня у с. Язловці на Тернопільщині відбулася робоча зустріч учасників проекту, які найбільш активно працювали на першому його етапі та вчасно подали проміжні звіти, а також - експертів та технічних виконавців проекту.

На зустрічі було обговорено питання :

- про узагальнення результатів першого етапу моніторингу дотримання права на доступ до екологічної інформації у 2007 році;

- про структуру та зміст моніторингової доповіді "Реалізація права на доступ до екологічної інформації";

- про розподіл функцій у процесі написання та видання моніторингової доповіді;

- про можливості реагування на випадки ненадання органами влади екологічної інформації;

- інші можливі заходи за проектом (можливість внесення змін до проекту закону "Про інформацію", участі громадськості у процесі підготовки Національного звіту України з виконання положень Оргуської конвенції, а також перспективи звернення до Комітету ЄЕК ООН з питань дотримання конвенції).

Повідомлення про результати зустрічі розміщено на веб-сайті ЕГО «Зелений Світ» (http://greenworld.org.ua/index.php?id=1192300245) та сайтах партнерських організацій.

• На завершальному етапі проекту було проведено анкетування з питань доступу до екологічної інформації серед учасників проекту та журналістів. Анкети для громадських організацій розповсюджено через електронні розсилки: проекту «Реалізація права на доступ до екологічної інформації» dostup@googlegroups.com, modoekop@googlegroups.com, проекту «Моніторинг дотримання екологічних прав» modoekop@googlegroups.com, ВЕР «Хортицький Форум» KhortFor@yahoogroups.com.

• ЕГО «Зелений Світ» ініціював у середовищі організацій – регіональних партнерів проекту процес громадського обговорення законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію», розміщеного на офіційному веб-порталі Міністерства юстиції України.

У рамках цього обговорення ЕГО «Зелений Світ» було запропоновано перелік змін та доповнень до законопроекту, що стосувалися дотримання принципів свободи інформації та доступу до інформації про стан довкілля. З даного приводу направлено звернення від ЕГО «Зелений Світ» та від групи природоохоронних та правозахисних громадських організацій України до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра юстиції України. На його основі ухвалено відповідну резолюцію З’їзду Української екологічної асоціації «Зелений Світ» у квітні 2007 року.

На жаль, з невідомих причин досі не отримано відповіді Міністерства юстиції України на листи ЕГО «Зелений Світ» та колективні звернення природоохоронних та правозахисних громадських організацій. З даного приводу ЕГО «Зелений Світ» направлено повторне звернення до Міністра юстиції України з пропозицією повідомити:

- У якому стані перебуває зараз розробка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України „Про інформацію”?

- Яким чином враховано результати попереднього громадського обговорення Проекту?

- Чи враховано у цьому процесі вищезгадані зауваження та пропозиції природоохоронних та правозахисних організацій, надіслані до Міністерства юстиції України?

- Яким чином планується продовжувати діяльність з розробки вищезгаданого проекту та забезпечити участь у ній громадськості?


• Крім того, учасники проекту активно обговорювали питання розроблення проекту Зведеного Національного звіту 2007 року щодо впровадження Оргуської конвенції в Україні. Оскільки у цьому процесі органами державної влади не було забезпечено достатньої прозорості та ефективного формату громадської участі, частина учасників проекту схилялася до думки щодо необхідності розробки альтернативного звіту про впровадження Оргуської конвенції в Україні. Частково цю мету буде реалізовано в процесі написання моніторингової доповіді щодо реалізації права на доступ до екологічної інформації.

• Загалом же питання розробки альтернативного звіту про впровадження Оргуської конвенції в Україні повинно стати предметом окремого мереженого проекту.

• Втім, учасниками проекту було направлено декілька інформаційних запитів, звернень та пропозицій щодо процедур та правових засад участі громадськості у розробленні проекту Зведеного Національного звіту - до Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції, Мінприроди.

• Учасники проекту Г. Голубовська-Онісімова, І. Вихристюк, М. Коробко, О. Степаненко та С. Федоринчик 20 листопада 2007 року взяли участь у консультаціях при Оргуському центрі Мінприроди щодо впровадження Оргуської конвенції в Україні. Від ЕГО «Зелений Світ» на консультаціях було представлено доповідь «Реалізація права на доступ до екологічної інформації в Україні», яка повинна увійти до збірки друкованих матеріалів консультацій.

• учасники проекту «Реалізація права доступу до екологічної інформації» О. Нестеренко, А. Оленюк, В. Приступа, О. Свєтіков 20 – 21 грудня 2007 року взяли участь у конверенції з питань доступу до інформації, проведеної у м. Львові МБФ «Екологія. Право, Людина» та МФВ «Відродження».


5. Оцінка короткострокових та довгострокових результатів проекту:

Чи досягнуто поставлену мету?

У процесі реалізації проекту отримано загальну картину стану доступу до інформації про стан довкілля в Україні. Активність учасників проекту попри всі складнощі сприяла більшій відкритості та адекватному реагуванню органів влади на запити (деяку частину запитів задоволено після повторних звернень та подання адміністративного позову) Проект став першим кроком до формування сталої партнерської мережі організацій, що досліджуватиме стан доступ до екологічної інформації та сприятиме виконанню положень Оргуської Конвенції. Планується продовження діяльності робочої групи з моніторингу реалізації права доступу до екологічної інформації.


Проблеми, з якими зіткнулися під час реалізації проекту.

На жаль, значна частина відмов у наданні інформації та ігнорування інформаційних запитів органами влади не оскаржувалися у судовому порядку, або скарги, що подаються, не доводяться по остаточного рішення. Це пояснюється інституційною слабкістю громадських організацій та недостатньою обізнаністю у правових процедурах. В результаті не формується активне суспільне замовлення на забезпечення доступу до екологічної інформації.


Яким чином результати реалізації проекту можуть бути поширені та застосовані на практиці у майбутньому?

Громадськість повинна прийняти участь у розробці змін та доповнень до Законів України “Про інформацію”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про екологічну експертизу”, «Про звернення громадян», «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини», «Про об'єднання громадян» «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та ін., які відповідали б стандартам щодо доступу до інформації про стан довкілля, закладеним у Конституції України та в Оргуській конвенції.

Актуальним залишається потреба впровадження системи правової освіти з питань Оргуської конвенції для державних службовців, а також представників інших зацікавлених сторін, які беруть участь у процесах інформаційного обміну та прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.

Організації громадянського суспільства України повинні лобіювати послідовні кроки, спрямовані на встановлення пріоритетної уваги органів влади до сфери інформаційної діяльності, належного ресурсного, інституційного та правового її забезпечення. Що є стосується екополітики та екологічного інформування, то видається актуальним впровадити в процесі адміністративної реформи до системи органів виконавчої влади окремі структурні підрозділи, завданням яких стане інтеграція екополітики у системну державну політику.

Необхідно розвивати активність НДО, спрямовану на реалізацію положень Оргуської конвенції в контексті доступу до екологічної інформації, робити її більш системною, прагнути до належного реагування на кожен випадок протиправних обмежень права доступу до інформації.

Видається доцільним у наступному році приступити до розробки альтернативного громадського звіту про стан впровадження в Україні положень Оргуської конвенції.

З огляду на те, що органи владних повноважень України демонструють ознаки відсутності системної державної інформаційної політики з питань, що стосуються довкілля, в перспективі необхідно вдосконалювати моніторингову та комунікаційну спроможність та шукати можливості розробки альтернативної мережевої системи екологічного інформування.

Поширити інформацію