Події / Події в Україні

Громадські слухання «Екологічна безпека в аспекті перспективного розвитку енергетики України».

10.06.2008
Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки, 15 травня провів перші в історії українського
парламенту громадські слухання «Екологічна безпека в аспекті перспективного
розвитку енергетики України».

Серед 120 учасників слухань були представники громадських організацій, які
працюють в енергетичній та екологічній сфері діяльності. ЕГО "Зелений
Світ" на слуханнях представляв Валерій Гонтар.

Екологісти критикували Енергетичну стратегію України до 2030 р і наголошували на тому,
що стратегічний підхід до вирішення проблем екологічної та енергетичної
безпеки має базуватися на пріоритеті підвищення енергоефективності та енергозбереження,
а не нарощування генеруючих потужностей.

Плани будівництва 22 нових атомних блоків, половина з яких — на нових,
поки що невідомих технологічних майданчиках, викликають занепокоєння природоохоронних
організацій.

«Енергоефективність означає екологізацію, нові робочі місця, покращення обслуговування
та загальний розвиток економіки країни. Зрештою, це вимога європейської енергетичної
політики, — стверджував Андрій Мартинюк, голова координаційної ради
МГЕО «Екоклуб» (м. Рівне). Зараз ефективність використання енергії в Україні втричі
нижча, ніж в середньому в країнах Європейського Союзу. Навіть економіка сусідніх Росії
та Білорусі є менш енергоємною. Нажаль, в Енергетичній стратегії до 2030 року лише півтори
сторінки присвячено питанням ефективності використання енергоресурсів».

«Ми вимагаємо переглянути Енергетичну стратегію України до 2030 р., з врахуванням
нестачі водних ресурсів в Україні, негативним станом екосистем річок, нестачею та
незадовільною якістю питної води. Ці питання геть не були враховані і Стратегії.
Ми вважаємо, що держава повинна посилити контрольні функції Держводгоспу України
щодо використання водних ресурсів та земель водного фонду України для потреб енергетики.
І налагодити неухильний контроль за процесом державної екологічної експертизи об’єктів
енергетики, функціонування яких пов’язано з водою, а також значними ризиками для
довкілля і людей, можливим погіршенням техногенної та екологічної безпеки, водопостачання
населення, якості питної води», — проголосив Віктор Мельничук, виконавчий директор
НЕЦУ.

«Общественность, без сомнения, нашла самое узкое место в Стратегии — это вода. Я не
понимаю, откуда собираются брать воду для дополнительных ядерных реакторов, воды
просто нет", - заявив перший міністр енергетики України Віталій Скляров.

«Екологічна та енергетична безпека в перспективі може бути забезпечена тільки шляхом
впровадження сталих технологій, орієнтованих на місцеві ресурси. Перший крок переходу
до сталої енергетики — це впровадження комбінованих систем на основі когенераційних
установок. Паралельно повинно відбуватися збільшення частки енергії від сонця, вітру,
біомаси. Саме за цим підходом — майбутнє», — переконаний професор Артур Праховник,
директор інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ».

В громадських слуханнях взяли участь депутати місцевих органів влади з місць
розташування діючих АЕС. Населені пункти зони Запорізької АЕС представляли:
депутат Нікопольської міської ради Юрій Бабінін і депутат міської ради 3-х попередніх
скликань В’ячеслав Сандул, які повідомили про обурення місцевих жителів планами
добудови 7-го та 8-го блоків ЗАЕС, екологічні і соціальні проблеми, викликані
водогосподарською діяльністю атомних станцій з переходом на прямотокове
водокористування та їх впливом на стан поверхневих вод та питне водопостачання
місцевого населення.

За результатами слухань та наданими пропозиціями буде підготовлено підсумковий
документ та видано збірку матеріалів, які будуть розповсюджені серед народних
депутатів України, Уряду, науково-дослідних установ, учасників слухань та інших
зацікавлених сторін.

З позицією ЕГО "Зелений Світ" по питанню забезпечення участі громадськості
в процесі розробки стратегій розвитку енергетики України, розробленою
до Громадських слухань 15 травня 2008 року, можна ознайомитися тут.
Поширити інформацію