Кампанії

Президент таки прислухався до критики одіозного закону організаціями громадянського суспільства

03.02.2011
3 лютого прес-служба Президента Януковича повідомила, що ним застосувано право вето до
Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” і повернув його до Верховної
Ради України із своїми пропозиціями http://www.president.gov.ua/news/19272.html.

Застосування президентського вето домагалися перш за все громадські організації.
ЕГО „Зелений Світ” також приєднався до кампанії громадського лобіювання вето,
надіславши власне звернення Президентові http://greenworld.org.ua/index.php?
id=1295286476

Причинами для прийняття рішення Президента про відхилення закону стало наступне.

По-перше, Законом звужуються гарантовані Законом України "Про планування і забудову
територій" (який втрачатиме чинність) права громадян щодо можливості прийняття
участі в обговоренні при плануванні і забудові території, а також механізм забезпечення
гарантованих Конституцією України прав на безпечне для життя і здоров’я довкілля (стаття
50 Конституції України). Цим порушено норми Основного Закону держави щодо гарантій
конституційних прав і свобод, недопущення при прийнятті нових законів або внесенні змін
до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (частини друга та третя
статті 22).

Приємно, що Президент згадує у цьому сенсі й Оргуську конвенцію: наголошуючи, що
прийняття даного закону „спричинить і невиконання Україною міжнародних зобов’язань, що
випливають із Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля”.

Лише тут маленька неточність - Верховна Рада не „надала згоду на обов’язковість конвенції”,
як то сформулювали у апараті Президента. Конвенцію було ратифіковано Верховною Радою
(Закон України від 6 липня 1999 року № 832-XIV) і від 30 жовтня 2001 року вона дійсно
- „за частиною 1 статті 9 Конституції України є частиною національного законодавства
України”.

По-друге, законом „Про регулювання містобудівної діяльності” створюються можливості
для втручання у виключну компетенцію органів місцевого самоврядування, у тому числі – по
обмеженню компетенції сільських, селищних, міських рад щодо затвердження містобудівної
документації, яка закріплена у Законі України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

По-третє, Закон не передбачає достатньої відповідальності за негативні наслідки,
спричинені допущеними порушеннями будівельних норм, стандартів і правил у процесі
проектування, експертизі проектів та будівництві об’єктів містобудування.

У своїх пропозиціях Президент України наполягає на обов’язковості врахування прав
громадян, громад та місцевих рад під час підготовки містобудівної документації.

Крім того, Президент України наголосив на необхідності встановлення у Законі
персоніфікованої відповідальності за негативні наслідки у разі порушення норм і правил,
які регламентують діяльність у будівельній сфері.

Оскільки питання спрощення дозвільних та погоджувальних процедур у будівництві
є надзвичайно важливими для розвитку економіки України, Глава держави наполягає
на тому, щоб його пропозиції до Закону України „Про регулювання містобудівної
діяльності” були невідкладно розглянуті Верховною Радою України на наступному
сесійному тижні.

Повний текст Пропозицій до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"
можна завантажити тут.
Поширити інформацію