Події / Події організації

Афера в кубі під назвою «адміністративна реформа» - вже на марші

09.04.2012
Завтра, 10 квітня, парламентський Комітет з питань екологічної політики
розгляне проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів,
у тому числі на місцевому рівні)", внесений народним депутатом Ю. Мірошниченком,
котрий як відомо, представляє у Парламенті Президента.

За оцінкою громадських організацій цей свідомо переобтяжений змістом
законопроект (75 сторінок тексту та більше 200 – порівняльних таблиць), несе у собі цілу
низку великих загроз.

Законопроектом, що передбачає одномоментне внесення сотень поправок до
чотирьох кодексів України та п’ятнадцяти законів, «батьки адмінреформи» намагаються
ліквідувати територіальні структури Мінекології та інших природоохоронних відомств.
Натомість усі повноваження у сфері екополітики - дозвільні, контрольні, експертні –
радикально перерозподіляються на користь Кабміну та місцевих державних адміністрацій,
у результаті чого ті наділяються чисто монопольними, невластивими та прямо
протизаконними функціями у сфері прийняття рішень з питань використання природних
ресурсів, державного контролю, державної екологічної експертизи і т. ін.

Законодавчі новації депутата Ю. Мірошниченка лише па перший погляд
виглядають позбавленими сенсу. Сенс їхній в одному – максимально сконцентрувати
усі важелі управління природними багатствами країни в руках провладних фінансово-
політичних кланів.

Даруйте, але ж і нині Кабмін з губернаторами ніяк не реалізовують свої
існуючі повноваження у сфері екополітики, делеговані їм Конституцією, законами та
міжнародними угодами. Наприклад, жодна з адміністрацій не звітує про виконання
програм охорони довкілля (ст. 119 Конституції), не інформує населення про стан довкілля
на відповідній території (ст. 25-1 закону «Про охорону навколишнього природного
середовища»). У 2011 році нарадами сторін було у черговий раз визнано недотримання
Урядом України трьох міжнародних угод у сфері охорони довкілля: Оргуської конвенції,
Конвенції Еспо та Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

Нардеп Мірошниченко і К свідомо відсторонюють і без того слабке Мінекології
від вирішення питань використання природних ресурсів, девальвують роль міністерства у
проведенні екологічної експертизи. Такі законодавчі новації унеможливлять реалізацію
Стратегії державної екологічної політики України до 2020 року, якою передбачено
посилення ролі екологічного управління в системі державного управління та
збалансування трьох складових розвитку: економічної, екологічної та соціальної. При
проведенні адмінреформи за сценарієм Мірошниченка Україна автоматично перекриє
собі шлях до сучасної екологічної політики, що реалізується у країнах Європейського
Союзу…

І вже цілковито поза межами здорового глузду знаходиться пропозиція автора
законопроекту, якою скасовується інститут Національної комісії з питань Червоної
книги України, натомість Кабінет міністрів України та інші органи виконавчої влади
наділяється функцією аналізу та узагальнення наукових пропозицій щодо занесення
видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги.

Громадські екологічні організації - Київськй еколого-культурний центр,
НЕЦУ, «Печеніги», ЕГО «Зелений Світ» - нині звернулися до керівництва Парламенту
та членів Комітету з питань екологічної політики з пропозицією відхилити одіозний

законопроект, як такий, що загрожує руйнуванням в Україні системи екологічної
політики, як такий, що орієнтований на монополізацію повноважень у «вертикалі»
виконавчої влади.

На їхнє переконання процес державного управління в демократичному,
європейськи-орієнтованому суспільстві, що будується на принципах сталого розвитку
та інтегрального управління природними ресурсами, повинен відрізнятися від
тоталітарної “вертикалі”, насамперед тим, що передбачає баланс влад та врахування
інтересів усіх зацікавлених сторін.

З текстом звернення ЕГО “Зелений Світ” до голови Комітету з питань екологічної політики А. Семиноги можна ознайомитися тут.
Поширити інформацію