Події / Події організації

Позиція ЕГО «Зелений Світ» з приводу початку виборчої кампанії 2012 року

24.08.2012

З огляду на наближення виборів до Верховної Ради України 2012 року ЕГО «Зелений Світ» підтверджує власний намір дотримуватися принципів незалежності та неупередженості, сформульованих у «Декларації етичних засад Української Гельсінської спілки з прав людини», членом якої ЕГО «Зелений Світ» є з 2010 року.

У відповідності до цих принципів: організації, котрі увійшли до Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), не можуть підтримувати у будь-якій формі жодну політичну партію, політичний вибір є особистою справою членів таких правозахисних організацій, перебування у керівних органах УГСПЛ є несумісним з членством у політичних партіях та перебуванням на державній службі.

ЕГО «Зелений Світ» вкотре наголошує на власній незалежності від будь-яких політичних партій, у тому числі тих, котрі у своїх програмах проголошують «екологічні» гасла, зокрема від ПЗУ. За нашою оцінкою, у строкатому спектрі українських політичних сил, на жаль, все ще немає партії, котра послідовно працює у напрямку екологізації державної політики, охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, реалізації екологічних прав громадян та впровадження принципів сталого, екологічно збалансованого розвитку, що визнані світовим співтовариством.

ЕГО «Зелений Світ» підтверджує також власну відданість справі реалізації основних статутних завдань об’єднання, серед яких: захист прав людини, виховання екологічної та правової свідомості, сприяння впровадженню принципів сталого розвитку та становленню в Україні правової держави і громадянського суспільства.

З огляду на це ми звертаємося до представників усіх політичних партій, котрі сповідують цінності верховенства права, демократії, сталого розвитку, незалежності та європейської орієнтації України із закликом до порозуміння, об’єднання, узгоджених дій під час виборів до Верховної Ради України 2012 року та у новообраній Раді.

В ході підготовки та проведення виборів ЕГО «Зелений Світ» та його члени в силу своїх можливостей намагатимуться здійснювати моніторинг дотримання права виборців на вільне політичне волевиявлення та його захист, сприяти дотриманню виборчого законодавства, оцінювати програми політичних партій та кандидатів-мажоритарників на предмет пріоритетності у них екологічної складової.

Адже Україна за інерцією продовжує культивувати архаїчну ресурсовитратну модель розвитку, що обертається незворотнім марнуванням її природного капіталу. Ця тенденція видається дедалі загрозливою з огляду на обсяги техногенної трансформації територій та ступінь негативного впливу на громадське здоров’я. Хибний вектор розвитку у поєднанні із зростаючим правовим свавіллям однаковою мірою гальмують модернізацію української економіки, позбавляють нашу країну європейської перспективи та спричинюють системні порушення прав її громадян.

Відтак ми переконані у тому, що майбутній український Парламент повинен надати питанням охорони довкілля та сталого розвитку найвищий пріоритетний статус та реалізувати цілу низку законодавчих ініціатив для затвердження екологічної політики в якості рівноправного чинника соціально-економічного розвитку держави та невід’ємної складової національної безпеки.

Затверджено на засіданні Колегії ЕГО «Зелений Світ» від 23 серпня 2012 року

Поширити інформацію