Події / Події організації

Місцевий екологічний план – побачити картину майбутнього та зробити крок до нього

27.12.2004

22 грудня у приміщенні Чортківської центральної районної бібліотеки відбувся круглий стіл “Збереження природних ландшафтів та біологічного різноманіття долини р. Серет”.

Тему круглого столу визначено на підставі результатів соціологічного опитування на предмет пріоритетності місцевих проблем довкілля, проведеного активістами громадських екологічних організацій у міській громаді Чорткова у листопаді – грудні 2004 року. У роботі круглого столу взяли участь представники органів місцевого самоврядування та державної влади, громадських об’єднань, наукових та освітніх установ Чорткова, Тернополя, Львова, Києва, фахівці державних організацій, преси.

Круглий стіл проведено в рамках проекту “Місцевий екологічний план – бачення громадою свого майбутнього”, який реалізується чортківською недержавною організацією ЕГО “Зелений Світ” при партнерській підтримці Тернопільської обласної, Чортківської районної рад та Управління екології та природних ресурсів у Тернопільській області. Головною метою даного Проекту є залучення представників усіх секторів міської громади: органів місцевого самоврядування, учасників громадських об’єднань, представників навчальних, наукових та проектних установ, релігійних громад, бізнесового та молодіжного середовища та ін. - до процесу прийняття рішень, що стосуються розвитку міста, збереження та раціонального використання природної спадщини. Не менш важливою є інша мета проекту - сприяти формуванню у мешканців міста почуття відповідальності за його майбутнє та екологічного світогляду.

Проектом передбачається розробити місцевий екологічний план дій (МЕП) для м. Чорткова та домогтися врахування його положень Генерального плану міста та районної Програми збереження довкілля на наступні 5 років. В основі розробки МЕП лежать принципи сталого розвитку на місцевому рівні.

Як відомо , сталий розвиток передбачає свідоме урахування економічних, соціо-культурних та екологічних чинників, а також – прав та інтересів існуючого та прийдешніх поколінь людей. Розроблення місцевого екологічного плану (МЕП) на протязі останніх років практикувалося у декількох містах різних регіонів України за методологією Інституту Сталих спільнот (США) . Розробка даного Проекту підтримується Інститутом сталих спільнот в рамках заходів “Мережі громадянської дії в Україні” (UCAN).У рамках Проекту передбачається : проведення у м. Чорткові соціологічних опитувань населення та анкетування посадових осіб, проведення зустрічей - тренінгів просвітницького характеру, тематичних круглих столів із залученням експертів, проведення у м. Чорткові громадських слухань на тему “Місцевий план екологічних дій, як частина Генерального плану розвитку міста”.

Ініціатори Проекту вважають, що лише за умови формування активного “суспільного замовлення” на екологічно-мотивовану політику – у тому числі на місцях - можливий вихід з кризового стану довкілля. Не є секретом , що екологічна ситуація у м. Чорткові вже на протязі багатьох років є складною. На ній негативно позначилося радіаційне забруднення території внаслідок Чорнобильської катастрофи, нераціональна господарська діяльність у річковій долині, невпорядкованість джерел водопостачання, скидання у р. Серет великої кількості неочищених стоків... Учасники круглого столу окреслили мету своєї діяльності – збереження річкової долини у наближеному до природного стані – та визначилися щодо координації дій по розробці місцевого екологічного плану.

Не обійдено увагою і тему виховання шанобливого ставлення до нашої спільної природної спадщини засобами естетичного впливу – до відкриття круглого столу було приурочено тематичну виставку робіт місцевих фотохудожників.

 

 

Поширити інформацію