Події / Події організації

Пане Порошенко, з’ясуйте причини саботажу президентських указів "лісовими генералами"!

03.07.2014

Президентові України
ПОРОШЕНКУ П.О.

Шановний Петре Олексійовичу!

Ми, представники інститутів громадянського суспільства природоохоронного спрямування Тернопільщини, звертаємось до Вас як до гаранта Конституції України з дотримання прав і свобод громадян, прихильника побудови в Україні демократичного громадянського суспільства та впровадження європейських стандартів в усіх сферах державної політики. Наше звернення стосується питання охорони природи, збереження особливо цінних земель із унікальним біорізноманіттям та раціонального природокористування на охоронних землях.

На виконання указів Президента України від 11 грудня 2009 року №1036/2009 „Про створення національного природного парку „Кременецькі гори” і від 03 лютого 2010 року №96/2010 „Про створення національного природного парку „Дністровський каньйон” у Тернопільській області створені національні природні парки (НПП) „Кременецькі гори” і „Дністровський каньйон”.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року №1122-р „Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України” згадані вище установи природно-заповідного фонду (далі ПЗФ) підпорядковані Міністерству екології та природних ресурсів України (далі Мінприроди).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року №796-р „Про погодження питання щодо вилучення та передачі у постійне користування установам ПЗФ із зміною цільового призначення земельних ділянок” затверджено перелік державних лісогосподарських підприємств, з постійного користування яких планується вилучити земельні ділянки та передати у постійне користування національним природним паркам. Так, у постійне користування НПП „Кременецькі гори” заплановано передати землі державного підприємства „Кременецьке лісове господарство” (2810 га), у постійне користування НПП „Дністровський каньйон” – землі державного підприємства „Бучацьке лісове господарство” (2429,4 га) і державного підприємства „Чортківське лісове господарство” (1706,7 га). Цим же розпорядженням Державному агентству лісових ресурсів України дозволено приймати, відповідно до законодавства, рішення про погодження питання надання згоди на вилучення земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств, з подальшою передачею їх у постійне користування, із зміною цільового призначення, установам ПЗФ.

Указом Президента України 20 листопада 2013 року № 644/2013 змінено межі природного заповідника „Медобори” шляхом вилучення зі складу його території 1000 гектарів земель з подальшою передачею земель заповідника до складу НПП „Кременецькі гори”.

Підтримуючи пропозиції районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування і громадських організацій, Тернопільська обласна державна адміністрація звернулася листом від 07 березня 2014 року №01-1063/3705 до Мінприроди з приводу необхідності підпорядкування створених НПП саме Мінприроди.

Тернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства повідомило листом від 16 квітня 2014 року №02/301 про те, що воно готове, при отримані погодження Державного агентства лісових ресурсів України, у найкоротші терміни надати нотаріально завірені згоди на вилучення та передачу земель лісового фонду у постійне користування НПП, що створені в області.

Тернопільська обласна державна адміністрація листом від 12 травня 2014 року №01-1760/15-05 звернулася до Міністерства агарної політики України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України про сприяння щодо передачі земель лісового фонду підвідомчим Мінприроди України НПП „Кременецькі гори„ і НПП „Дністровський каньйон”.

Однак, всупереч указам Президента України від 11.12.2009 №1036/2009 і від 03.02.2010 №96/2010 та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 №1122-р і від 09.10.2013 №796-р Міністерство агарної політики України і Державне агентство лісових ресурсів України, листами від 17.06.2014 №37-49-11/8754 та від 11.06.2014 №02-01/2646-15 відмовили у передачі земель лісового фонду НПП, мотивуючи свою відмову тим, що вони „не допускають розпорошення лісів між відомствами, в т.ч. під час створення природоохоронних установ…”. Така позиція не відповідає європейським стратегічним завданням у галузі охорони довкілля та не спрямована на збереження, поліпшення і відтворення якості біологічного та ландшафтного різноманіття, що передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

У той же час, внаслідок зволікання з вирішенням передачі земель не забезпечено належної охорони природних комплексів національних природних парків від протиправних дій. Протягом 2012-2014 років на цих територіях Державною екологічною інспекцією в області виявлені факти самовільних рубок дерев і захоплення земель лісового фонду, якими заподіяно шкоду державі на суму 158 тис. гривень. Стосовно цих порушень до правоохоронних органів передано 7 матеріалів за якими відкрито 4 кримінальних справи.

Ліси, площа яких постійно розширюється, займають 44 відсотки території Європи. За даними Держлісагенства, землі лісового фонду займають близько 10,4 млн. га, що становить 15,9% території України. Землі лісового фонду України підпорядковані різним відомчим структурам: 66% – Держлісагентству, 12,4% – ліси комунальної власності, які знаходяться в підпорядкуванні органів місцевого самоврядування, 7,5% – землі запасу, і, окремо слід зазначити, про 5% приватних лісів (!). Лише 1,5% лісових земель знаходяться в підпорядкуванні Мінприроди.

На сьогодні, коли близько 41% видів рослин та 31% видів тварин, занесених до Червоної книги України, мешкають саме в лісах, а Лісовий кодекс України декларує необхідність збереження тваринного та рослинного світу, на практиці європейський підхід ведення лісового господарства не реалізовується і спрямований на виснаження лісових екосистем та розбазарювання лісів.

В той час, коли показник лісистості країни є одним із найнижчих у Європі, ми залишаємось найактивнішими експортерами деревини. За даними Держстатистики вартість експортованої в 2013 році українськими підприємствами деревини та продукції з деревини становила 1143726,8 тис. дол. і це на 7,9% більше, ніж у 2012 році. У країнах Європи при значно вищій лісистості значно менший експорт продукції з деревини, так, наприклад, у Швеції, Австрії, Чехії та інших.

На необхідності охорони унікальних корінних лісів Західного Поділля та Волині авторитетні дослідники природи наголошували ще на початку ХХ століття. На жаль, за десятиліття активної лісогосподарської діяльності багато з них зазнали негативних змін. Деякі цінні лісові масиви втрачені повністю. Але й сьогодні їхня природна цінність підтверджена багатьма науковими дослідженнями. Лісові ландшафти Кременецьких гір та долини Дністра з притоками включені до Панєвропейської та Всеукраїнської екологічної мережі, Смарагдової мережі. Вони потребують охорони та раціонального використання у відповідності до низки міжнародних природоохоронних конвенцій, ратифікованих Україною.

Від часу створення НПП „Кременецькі гори” і „Дністровський каньйон” інтенсивно розвиваються. Утворення НПП в системі Міністерства екології та природних ресурсів України цілком відповідає європейській традиції у практиці природно-заповідної роботи, головною ознакою якої є незалежність природоохоронних установ від системи лісового господарств. Проте динамічний розвиток парків, як невід’ємної частини європейської системи природоохоронних територій, гальмується, оскільки Державне агентство лісових ресурсів України та Міністерство аграрної політики України, захищаючи відомчі інтереси, протягом п’яти років саботує виконання указів Президента України та розпоряджень Кабінету міністрів України щодо передачі національним природним паркам 7,95 тис. гектарів земель лісового фонду. Це стримує процес надання в користування паркам й інших земель з цінними природними комплексами, а внаслідок неможливості організації належної охорони виникають передумови для порушень природоохоронного законодавства, необґрунтованого втручання в екологічні системи.

Всупереч названим вище указам та розпорядженням, Державне агентство лісових ресурсів ініціює процес переведення НПП „Кременецькі гори” і „Дністровський каньйон” у своє підпорядкування. Передача цих установ ПЗФ іншим відомствам, природоохоронна діяльність для яких є другорядною, невиправдані з позиції забезпечення загальнодержавних інтересів в екологічній сфері. Це призводить і до негативних тенденцій у збереженні природи, соціально-економічній ситуації; підвищення соціальної напруги серед населення, що проживає на територіях природно-заповідного фонду та залежить від їх природних ресурсів.

Просимо Вас дати відповідні доручення з тим, аби у найстисліший термін було нарешті виконано положення указів Президента України та розпоряджень Уряду щодо передачі НПП Кременецькі гори” і „Дністровський каньйон” 7,95 тис. гектарів земель лісового фонду.

2 липня 2014 року

Поширити інформацію