Публікації / Екологічна безпека

Аналіз Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року

15.02.2017
джерело: Веб сайт НЕЦУ

 

Національний екологічний центр України оприлюднив «АНАЛІЗ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2026 РОКУ(схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. No 552)

Мета цієї роботи — визначення переліку порушень вітчизняного та міжнародного законодавства, оцінка можливих наслідків реалізації Програми розвитку гідроенергетики України на період до 2026 року (далі – Програма) для довкілля та населення.

В ході дослідження здійснено аналіз процедури розроблення та затвердження Програми, її відповідність діючому національному природоохоронному законодавству,міжнародним конвенціям та угодам, дотримання взятих Україною зобов’язань, згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС) та планів апроксимації Директив ЄС, відповідність Програми цілям
збалансованого розвитку та цінностям українського народу (культурним, соціальним та екологічно-довкільним).

Встановлено грубі порушення процедури розроблення та затвердження Програми, підготовлено матеріали для судового позову щодо скасування Розпорядження Кабінету Міністрів України (КМУ) про схвалення Програми.

Як пріоритетний напрям дій для запобігання негативним наслідкам реалізації заходів, передбачених Програмою, рекомендується скасування рішення про її схвалення.

Подальші дії із планування розвитку гідроенергетики, як і інших видів енергетики, мають здійснюватися відповідно до національного та міжнародного законодавства, в тому числі природоохоронного, зокрема, відповідно до Закону про стратегічну екологічну оцінку (до введення його в дію – Закону про екологічну експертизу), із дотриманням вимог Оргуської конвенції, Конвенції ЕСПО та інших законодавчих актів.

Завантажити повний текст документу можна за цим посиланням.

 

Поширити інформацію