Події / Події в Україні

Верховний Суд підтвердив право громадської організації звертатися до суду при порушенні природоохоронного законодавства

 

Знакове рішення Великої Палати Верховного Суду України, яке ще не раз будуть цитувати  – по судові спори, у яких громадська організація заміняє орган державної влади, підсудні адміністративним судам.

Велика Палата ВС визначила, що Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина”, як недержавна організація, має право звертатися до суду з метою усунення порушень вимог екологічного законодавства. Водночас, оскільки зверненням із таким позовом ЕПЛ фактично замінює органи державної влади у питанні здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, цей спір має публічно-правовий характер. А отже, він повинен вирішуватися в порядку адміністративного судочинства. Такий висновок був зроблений ВС з огляду на особливості природоохоронного законодавства.

Відповідно до Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Екологічні інтереси можуть підлягати судовому захисту, власність не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян та інтересам суспільства, а також погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі, ніхто не повинен заподіювати шкоду довкіллю.

В Україні охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини є невід’ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку нашої держави.

Діяльність фізичної та юридичної особи, що призводить до знищення, псування, забруднення довкілля, є незаконною. Тобто кожен має право вимагати припинення такої діяльності. Водночас згідно з екологічним законодавством припиненню в судовому порядку підлягає не лише діяльність, яка завдає шкоди довкіллю, а й діяльність, що здійснюється з порушенням його вимог.

Таким чином, публічний характер спору обумовлений не стільки нанесенням шкоди довкіллю, скільки порушенням норм конституційного та екологічного законодавства, якими гарантовано право власності Українського народу на природні ресурси, а також похідним від нього правом кожного на здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/78977479

Поширити інформацію