Події / Події організації

Ми - за сталу енергетику для Карпат

20.11.2019
автор: Олександр Степаненко ЕГО Зелений Світ

ЕГО "Зелений Світ" пропонує Урядові ініціювати процес розроблення Протоколу про сталу енергетику до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

Як відомо, Україна є стороною Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, ухваленої у Києві 2003 року (Карпатська конвенція). Шанс на позиціонування України в якості лідера у Карпатському регіоні є принципово важливим для нашої держави. Сьогодні майже усі країни–сторони Конвенції є членами Європейського Союзу. Для України, яка не може ближчим часом розраховувати на повноцінне членство в Євросоюзі, використання можливостей співпраці зі своїми сусідами по Карпатському регіону в форматі інших міжнародних угод відкриває додатковий шлях наближення до Європейської спільноти.

Оскільки Карпатська конвенція має рамковий характер, порядок її виконання деталізується у спеціальних протоколах до неї. За 15 років членства в конвенції Україною ратифіковано чотири таких протоколи: про збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, про стале управління лісами, про сталий туризм та транспорт. Тож вони, як і сама конвенція, вже є частиною національного законодавства. Чекають на ратифікацію ще два протоколи: про сталий розвиток сільського господарства та про охорону культурної спадщини Карпат.

Але досі не розпочато роботу над створенням протоколу про сталу енергетику. Тоді як цілі розвитку енергетики інколи вступають у протиріччя з іншими цілями, особливо актуальними для Карпатського краю, наприклад - з розвитком природно-заповідної справи та туризму. Зрозуміло, що сталим може вважатися лише такий розвиток енергетики, при якому шкода для довкілля і природної спадщини Карпат буде зведена до мінімуму. Наразі критерії сталості для енергетики достатньою мірою не розроблені та законодавчо не встановлені. В результаті такі проекти, як будівництво вітропарку на полонині Боржава, або спорудження ГЕС на річках Карпатського регіону викликають неоднозначні оцінки, провокують соціальну напругу та мають великий публічний резонанс.

Але в той же час, розвиток енергетики на основі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ): Сонця, вітру, біомаси за моделлю децентралізованої, наближеної до споживача генерації може надати потужний імпульс для розвитку гірських територій, особливо для віддалених громад та господарств. Сьогодні вони потерпають внаслідок економічної депресії, монополізму в енергетиці, високих тарифів на традиційні енергоносії та електроенергію.

З огляду на це ЕГО "Зелений Світ" вважає актуальним для України іціціювати діяльність із розробки та затвердження чергового протоколу до Карпатської конвенції - "Протоколу про сталу енергетику".

Цю пропозицію було вперше подано представником ЕГО "Зелений Світ" 15 червня поточного року на Міжнародному форумі Центральної та Східної Європи "VIA CARPATIA" у рамках панельної дискусії "Екологія Карпат, міжнародна співпраця."

Копію офіційного звернення  ЕГО "Зелений Світ" до Міністерства енергетики та захисту довкілля України можна завантажити тут.

*   *    *  

Цю публікацію створено у рамках інформаційної кампанії з популяризації відновлюваних джерел енергії, яку проводить група українських природоохоронних організацій. Згадана вище інформаційна кампанія координується Центром екологічних ініціатив “Екодія” (https://ecoaction.org.ua/) та підтримується у рамках Міжнародної кліматичної ініціативи (МКІ) Федеральним міністерством Німеччини з питань довкілля, охорони природи і ядерної безпеки (BMU). Оцінки, думки та публікації, які поширєється в ході кампанії відображує винятково думки авторів і не відображує офіційну позицію Федерального міністерства Німеччини з питань довкілля, охорони природи і ядерної безпеки (BMU).

звернення Мінприроди Карпатська конвенція_11.2019..pdf


Поширити інформацію