Публікації / Екологічна безпека

Парки замість бетону

Доступне для ознайомлення нове видання Міжнародного благодійного фонду "Екологія. Право. Людина" (ЕПЛ) - «Парки замість бетону: нова політика у сфері управління зеленими насадженнями. Аналітичний документ».

Чинна політика у сфері управління зеленими насадженнями не спрямована на їхню охорону та збереження. Зелені зони населених пунктів передають під забудову, кількість зелених насаджень скорочується: їх знищують більше, ніж насаджують. Наслідком цього є не лише заподіяння шкоди довкіллю, втрата зон рекреації, але і знищення природної системи очищення повітря та заподіяння шкоди громадському здоров’ю.

Аналітичний документ ЕПЛ покликаний допомогти у проведенні реформ у сфері управління зеленими насадженнями. У публікації висвітлено основні законодавчі прогалини у галузі та основні рішення для подолання цих прогалин і досягнення мети створення нової політики національного та місцевого рівня озеленення населених пунктів. Автори навели екологічні та економічні аргументи на користь ухвалення законодавчих змін. У документі також висвітлено позиції зацікавлених сторін та основних виконавців втілення нової політики

Автори: К. М. Норенко, еколог ЕПЛ,  Н. Р. Куць, юрисконсульт ЕПЛ, О. Е. Рубель, експерт ЕПЛ з питань екологічної економіки, за загальною редакцією О. В. Кравченко.

Завантажити аналітичний документ _парки замість бетону.pdf
 

Поширити інформацію