Події / Події організації

ЕГО "Зелений Світ" взяв участь у громадських слуханнях проекту Генплану Чорткова

17.09.2020
автор: Олександр Степаненко

16 вересня у Чортківській міській раді відбулися громадські слухання проекту Містобудівної документації "Генеральний план м. Чортків" та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту (СЕО), розроблених інститутом "ДIПРОМIСТО" імені Ю.М. Білоконя".

До громадських слухань і в ході їхнього проведення було надано велику кількість зауважень та пропозицій щодо проекту, які стосуються практично усіх його розділів. Зауваження надали зокрема: ЕГО "Зелений Світ", ГО "Гельсінська ініціатива-ХХІ", ГО "АЛЬТЕРНАТИВА-ЧОРТКІВ", Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, депутат Чортківської міської ради В. Ціхоцький та ін. Представники розробника проекту мали можливість відповісти на запитання та вислухати коментарі у форматі онлайн-конференції.

За оцінкою ЕГО "Зелений Світ" Проект недостатньо узгоджується з візією та цілями "Стратегічного плану розвитку Чортківської міської ради Тернопільської області на 2019-2026 роки" (Візія розвитку міста: "Чортків – це місто історично збереженої ідентичності та активної громади, комфортне для життя, туризму та бізнесу, це - місто, яке дбає про тебе", стратегічна ціль 4: "Забезпечення комфортних, дружніх до довкілля умов проживання, роботи та відпочинку мешканців міста".

Одними з концептуальних недоліків Проекту можна вважати надмірне ущільнення забудови, концентрацію господарської активності та транспортних потоків у межах історичного ареалу міста, нераціональне розміщенням виробничих та житлових територій. Як наслідок цього можна очікувати зниження якості життя у місті, зниження його туристичної привабливості, подальшу втрата цінності об’єктів історико-культурної та природної спадщин, а також критичне перевантаження центральної частини міста автомобільним транспортом.

Проект  не містить пропозицій щодо створення місцевої схеми екологічної мережі м. Чорткова, її формування, розвитку, збереження та раціонального використання - як того вимагає ст. 11 закону "Про екологічну мережу України". Ним не пропонуються перспективні об’єкти природно-заповідного фонду.

Зокрема, у Проекті не було враховано розробленого Національним лісотехнічним університетом України у 2011 році «Проекту комплексної зеленої зони  міста Чорткова Тернопільської області», яка повинна була стати одним з головних елементів місцевої схеми екологічної мережі м. Чорткова. Наприклад, не знайшли втілення у Проекті ДДП пропозиції створення кількох парків: "Замковий", "Ягільницький" та ін. Натомість на ділянках, пропонованих до включення до комплексної зеленої зони , проектом ДДП пропонується переважно комерційна забудова.  

Прогнозованим наслідком затвердження Проекту буде зниження екологічної та рекреаційної цінності територій, а також подальша фрагментація екосистем Серетського міжрегіонального екологічного коридору, збереження якого встановлено Регіональною схемою формування екологічної мережі Тернопільської області.

У розділі Проекту "Санітарне очищення" подано опис умов утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) на сміттєзвалищі м. Теребовля, хоча у даний час експлуатується власне сміттєзвалище у м. Чорткові. Проект ДДП не містить концептуальних рішень з управління ТПВ та санітарного очищення на розрахунковий період, яка включала б зменшення обсягів утворення ТПВ, їхнього роздільного збору, сортування, подрібнення, пресування, а також компостування біовідходів - у відповідності до положень Директиви 2008/98/ЄС, до якої у найближчій перспективі повинно бути адаптоване національне законодавство про управління відходами. Не розглядаються шляхи  поетапного закриття та рекультивації території існуючого сміттєзвалища в умовах, коли воно продовжує експлуатуватися впродовж найближчих років. Варіанти облаштування рекреаційної зони та сільськогосподарського використання території існуючого сміттєзвалища, які згадуються у Проекті, видаються нелогічними.

У Звіті про СЕО недостатньо опрацьовані альтернативи більшості просторових рішень на їхній вплив на стан довкілля та громадського здоров’я. Одним з суттєвих недоліків закону "Про сттатегічну екологічну оцінку", на нашу думку є те, що розробник містобудівної документації виступає ожночасно автором її стратегічної екологічної оцінки.

До голосування на громадських слуханнях представники ЕГО "Зелений Світ" пропонували розглянути та врахувати усі зауваження до Проекту. А з огляду на те, що в ході слухань не вдалося досягнути консенсусу щодо більшості з них, у відповідності до ст. 21 п. 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" створити погоджувальну комісію, до складу якої включити в якості одного з представників від громадськості Олега Борового, голову Колегії ЕГО «Зелений Світ»; а в якості представника природоохоронного органу П’ятківського І. О.,  заступника Начальника Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА (за згодою).

Повний текст звернення з викладенням пропозицій ЕГО "Зелений Світ" можна завантажити тут


Поширити інформацію